ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δίκτυα Υπολογιστών

  • Ασύρματα

  • Σημείο σε σημείο

  • Σημείο σε πολλαπλά σημεία

  • Ενσύρματα

  • CAT 5

  • CAT 6

  • Oπτικές Ίνες

  • Δορυφορικό Ίντερνετ

Τηλεφωνικά Κέντρα

Οικιακής & Επαγγελματικής χρήσης